WMV - een vereniging waar muziek in zit

Bestuur WMV

Het bestuur van de Winkelse Muziekvereniging vzw komt maandelijks samen en bestaat uit alle leden van de vier officiële werkgroepen. Voor speciale projecten worden bijkomende werkgroepen opgericht met bestuursleden en derden. De Winkelse Muziekvereniging vzw staat momenteel onder leiding van voorzitter Bernard Carton; bijgestaan door ondervoorzitter Christan Vanlerberghe, secretaris Christine Cottyn en penningmeester Bart Vlieghe.

 

 

Werkgroep muzikaal beleid

Deze werkgroep bestaat uit Tine Delaere, Annie Vermeersch, Sammie Courtens en Jan Vansteenkiste. Zij coördineren o.a. de samenwerking met de verschillende dirigenten.

 

Groepsleider Jan Vansteenkiste

 

Werkgroep PR 

Deze werkgroep bestaat uit Toon Lefebvre en Bert Witdouck. Hun taken omvatten: affiches en ander promo materiaal, website, steunende leden, sponsors, ...

 

Groepsleider Bert Witdouck

 

Werkgroep Logistiek

Deze werkgroep bestaat uit Darinda Seys, Bram Lannoy, Johan Devos en Ronny Vandewalle. Hun taken: infrastructuur bar, praktische uitwerking concerten, pannenkoekenbak, onderhoud repetitiezaal ...

 

Groepsleider Bram Lannoy

 

Werkgroep Financiën en juridisch

Deze werkgroep bestaat uit Mireille Wijbaillie, Bernard Carton, Christian Vanlerberghe en Bart Vlieghe. Hun taken omvatten: begroting, boekhouding, bijhouden budgetten, opvolgen verzekeringen en aansprakelijkheden ...

 

Groepsleider Bart Vlieghe