WMV - een vereniging waar muziek in zit

Het bestuur van de Winkelse Muziekvereniging vzw komt maandelijks samen en bestaat uit alle leden van de vier officiële werkgroepen. Voor speciale projecten worden bijkomende werkgroepen opgericht met bestuursleden en derden. De Winkelse Muziekvereniging vzw staat momenteel onder leiding van voorzitter Jan Vansteenkiste; bijgestaan door ondervoorzitter Sammie Courtens, secretaris Christine Cottyn en penningmeester Wouter Dedeurwaerder.

 

 

Werkgroep muzikaal beleid

Deze werkgroep bestaat uit Tine Delaere, Annie Vermeersch, Sammie Courtens, Jan Vansteenkiste, Bram Lannoy en Arno Porte. Zij coördineren o.a. de samenwerking met de verschillende dirigenten.

 

 

Werkgroep PR 

Deze werkgroep bestaat uit Toon Lefebvre, Bert Witdouck, Stefaan Breughe,  Benjamien Delbaere en Jan Vansteenkiste. Hun taken omvatten: affiches en ander promo materiaal, website, sponsors, ...

 

 

Werkgroep Logistiek

Deze werkgroep bestaat uit Darinda Seys, Christine Cottyn, Bram Lannoy, Johan Devos, Ronny Vandewalle en Dieder Salomez. Hun taken: infrastructuur bar, praktische uitwerking concerten, pannenkoekenbak, onderhoud repetitiezaal ...

 

 

Werkgroep Financiën en juridisch

Deze werkgroep bestaat uit Mireille Wijbaillie, Wouter Dedeurwaerder en Sammie Courtens. Hun taken omvatten: begroting, boekhouding, bijhouden budgetten, opvolgen verzekeringen en aansprakelijkheden ...