Jeugdorkest de Piccolo’s

De jeugd aan het woord

In 1965 werd onder impuls van Gabriël Gheysen – dirigent én onderwijzer – het jeugdorkest opgericht. De jongeren kregen in de plaatselijke muziekschool een theoretische vorming, maar dankzij het jeugdorkest kon deze kennis in de praktijk omgezet worden om zo het samenspel en de overstap naar de grote harmonie te vergemakkelijken.
Na vele jaren vol bezieling gaf Gabriël Gheysen het dirigeerstokje door aan David Anne, die ook met veel geestdrift het jeugdorkest heeft begeleid. Om beroepsredenen moest David Anne zijn taken als dirigent beëindigen. Tonny Osaer – toen ook dirigent van de Harmonie – nam het op zich om de jeugd verder te ondersteunen. Na vele jaren van inzet besliste Tony Osaer om de Piccolo’s en de Harmonie te verlaten, waardoor Bianca Vandemaele aan het roer kwam te staan. Dit heeft ze met veel gedrevenheid gedaan, maar als professioneel muzikante is het niet altijd even gemakkelijk om tijd te vinden. Samen met het bestuur ging ze dus op zoek naar een volwaardige vervanger. Na een korte periode o.l.v. Mathias Boscart viel de eer te beurt aan Pieterjan Veranneman, die gedurende vijf jaar het dirigeerstokje overnam. Evelien Leeuwerck was de opvolgster van Pieterjan. 

De Piccolo´s over de grenzen

Na enkele geslaagde concerten in het binnenland werd in 1974 voor de eerste maal uitgeweken buiten de landsgrenzen. Gedurende vier dagen verbleven de Piccolo’s en het bestuur bij gastgezinnen te Purmerend. De Piccolo’s namen er deel aan de ‘Purmerade’, een internationaal muziekfestival. De eerste echte buitenlandse tiendaagse ging naar Duitsland (Seeg in Beieren). De Winkelse Piccolo’s hadden de smaak blijkbaar goed te pakken en organiseerden sindsdien tweejaarlijks een buitenlandse reis. Zo reisden ze ondertussen naar Zwitserland, Oostenrijk, Schotland, Polen, Italië, Hongarije, Spanje, Tsjechië en Kroatië.

Eins Zwei Warburg

IIn het Oostenrijkse Lech maakte het bestuur kennis met Bernhard Sander, de dirigent van het Warburgse jeugdorkest. Dat was de start van een nog altijddurende vriendschap met het Warburger Stadt- und Jugendorchester dat resulteerde in een verbroedering tussen de gemeente Ledegem en de stad Warburg.

Contact Jeugdcoördinator Winkelse Muziekvereniging: Sammie Courtens (sammie@wmv.be of 0478/87.25.97)