Eerste prijs in eerste afdeling

Op zondag 26 oktober 2014 hebben onze piccolo┬┤s een eerste prijs behaald in eerste afdeling tijdens de evaluatieconcerten voor jeugdorkesten. Dit gebeuren werd georganiseerd door Vlamo West-Vlaanderen en ging door te Dadizele. De jury heeft geoordeeld dat er wel degelijk groot potentieel in onze jonge muzikanten aanwezig is en ze heeft haar bewondering uitgesproken over het feit dat ze het aandurven om ook zwaardere stukken te brengen.